Ustawianie nazwy hosta w Gentoo

08.07.2012 Notatki hostname/etc/hostsGentoo

W naszym przykładzie nazwę hosta ustawimy na mojhost w domenie moja.domena.

Krok pierwszy

Edytujemy plik /etc/conf.d/hostname.

hostname="mojhost"

Ważne, aby nie ustawiać w tym pliku pełnej ścieżki domenowej. Poprzestajemy na nazwie hosta.

Krok drugi

Edytujemy plik /etc/hosts.

Plik ten może być bardziej skomplikowanym tworem, jednak nas interesują jedynie wpisy dotyczące adresów takich jak 127.0.0.1 i ::1.

127.0.0.1 mojhost.moja.domena mojhost localhost
::1 mojhost.moja.domena mojhost localhost

W tym pliku ustawiamy zarówno adres domenowy jak i nazwę samego hosta.

Krok trzeci

Ustawiamy nazwę hosta poleceniem host.

hostname mojhost

Pamiętając, że w tym przypadku również używamy jedynie nazwy hosta, bez sufiksu domenowego.

Krok czwarty

Sprawdzamy czy cały proces przebiegł poprawnie.

mojhost ~ # hostname -f
mojhost.moja.domena

Pamiętaj, że aby bash zmienił nazwę hosta w prompt należy go przeładować (np. ponownie się logując).

Powinniśmy zobaczyć pełną nazwę domenową naszej maszyny.

Gotowe. Prawda, że proste?


Źródło Szybka instalacja gentoo