Jabbot

30.09.2011 Projekty XMPPPythonBotJabbot

Opis

Jabbot został napisany w języku Python. Obsługuje system wtyczek z możliwością ich aktualizacji w trakcie pracy. Posiada możliwość łatwego dodania różnorodnych interfejsów komunikacji z użytkownikiem. W tym momencie przygotowane są moduły do obsługi IRC i XMPP oraz specjalny panel WWW. Docelowo Jabbot będzie posiadał obsługę kont użytkowników i synchronizowania sesji między różnymi protokołami.

Zapis przykładowej rozmowy

# Liczenie znaków
[11:45:25] PidPawel: licz znaki licz znaki
[11:45:25] Jabbot: 10
# Kostka
[11:44:19] PidPawel: rzuć kostką
[11:44:19] Jabbot: Wypadło: 5
[11:44:24] PidPawel: rzuć kostką 15 razy
[11:44:24] Jabbot: Wypadło: 4, 6, 4, 6, 6, 5, 4, 4, 1, 6, 3, 5, 2, 4, 6
[11:44:34] PidPawel: rzuć kostką o 300 ścianach
[11:44:35] Jabbot: Wypadło: 205
[11:44:47] PidPawel: rzuć kostką o 400 ścianach 15 razy
[11:44:47] Jabbot: Wypadło: 270, 340, 398, 311, 129, 115, 369, 84, 295, 201, 176, 12, 298, 106, 150
# Translator
[23:17:06] PidPawel: tłumacz na niemiecki motylek
[23:17:07] Jabbot: Schmetterling (Przetłumaczyłem z języka polskiego)
[23:17:29] PidPawel: tłumacz z niemieckiego na angielski schmetterling
[23:17:32] Jabbot: butterfly
[23:17:41] PidPawel: tłumacz butterfly
[23:17:42] Jabbot: motyl (Przetłumaczyłem z języka angielskiego)
[23:18:29] PidPawel: tłumacz z angielskiego It’s good. Isn’t it?
[23:18:30] Jabbot: To dobrze. Czy nie?
[10:17:31] PidPawel: tłumacz ławka
[10:17:32] Jabbot: Ten wyraz wygląda tak samo w obu językach.
# Wiki
[19:37:05] PidPawel: zdefiniuj komputer
[19:37:06] Jabbot: Komputer (z ang. computer od łac. computare – obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa,…

Ogólne zachowanie

DNS