„Hello world” w C bez użycia biblioteki standardowej

02.01.2013 Notatki CstdlibAsembler

Wspomniany post znajduje się tutaj.

Pozwoliłem sobie jednak zmienić trochę założenia „ćwiczenia” i pozwolić na użycie __asm__. Moje rozwiązanie jest nieprzenośne (działa tylko pod Linuksem) i wymaga skorzystania z rozszerzenia kompilatora którego nie ma w dokumentacji języka, ale pozwala szybciej zrozumieć zasadę działania kodu.

#define NULL 0

#define SYS_exit  0x01
#define SYS_write  0x04

#define STDOUT_fd 1

int syscall(unsigned int id, unsigned int arg1, unsigned int arg2, unsigned int arg3, unsigned int arg4, unsigned int arg5){
  int ret = 0;
  __asm__ ("movl %1, %%eax;"
       "movl %2, %%ebx;"
       "movl %3, %%ecx;"
       "movl %4, %%edx;"
       "movl %5, %%esi;"
       "movl %6, %%edi;"
       "int $0x80;"
       : "=r" ( ret )
       : "r" ( id ), "r" (arg1), "r" (arg2), "r" (arg3), "r" (arg4), "r" (arg5)
       : "%eax", "%ebx", "%ecx", "%edx", "%esi", "%edi"
       );
  return ret;
}

inline void exit(int code){
  syscall(SYS_exit, code, NULL, NULL, NULL, NULL);
}

void write(char *buf){
  char *start=buf;
  while(*(buf++)!=0){}
  syscall(SYS_write, STDOUT_fd, start, buf-start, NULL, NULL);
}

_start(){
  write("Hello world\n");
  exit(0);
}