HAS - Zalążek systemu domowej automatyki

14.01.2012 Projekty HASDS18B20

Opis

System (początkowo) składał się z kilku cyfrowych termometrów typu DS18B20 podłączonych do serwera. Serwer dokonywał pomiarów z określoną częstotliwością i zapisywał je do późniejszej analizy. Część wizualna obejmowała rysowanie wykresów danych z sensorów w zadanym okresie czasu. W przypadku najnowszych danych aktualizacje były pobierane za pomocą technologii Ajax.

System zawierał również serwer dźwięku z możliwością sterowania przez przeglądarkę oraz strumieniowaniem HTTP.

Mirror